tiistai 21. toukokuuta 2019

Organisaatio Todtin leirialueen ja sen ympäristön jäänteitä pienellä Koskikadun puistoalueella © Kalevi Mikkonen 2019 

Rovaniemen kauppalan III kauppalanosan alueella silloisen Koskikadun pohjoisosissa ja nykyisten Koskikadun ja Ounasjoentien (entinen Pohjoinen Rantakatu) välisellä Kotitien ja Pirttitien alueella oli Organisaatio Todt -järjestöllä iso parakkileiri nimeltään O.T. Lager Rovaniemi. Lokakuussa 1941 perustetun OT:n Suomen osaston Einsatz Finnlandin esikunta sijaitsi tällä alueella Rovaniemellä. 

Koskikadun varrella olevalta pienehköltä puistoalueelta läheltä paloasemaa on vielä löydettävissä jonkin verran saksalaisten rakentamien parakkien jäänteitä. 

Laatimani tutkimusraporttikartta säilyneistä jäänteistä. Kartta ja kuva/map & photo: Kalevi Mikkonen.

Nykyisten Koskikadun ja Piisivalkeantien risteyksen lähellä Organisaatio Todtin alueen eteläisessä kulmassa oli iso autokorjaamoparakki (10,3 x 32,7 metriä tai toisen tiedon mukaan 10,5 x 25 metriä), jonka huoneluku oli 2, ja jossa oli 4 kamiinaa sijaitsi Tornion Portteri- ja Oluttehtaan maalla. Rakennuksen vieressä oli kaksi käymälää, joista toinen oli kolmen ”istuntohuoneen”, kooltaan 2,4 x 4,8 metriä, ja toinen yksiosainen 1,85 x 3,1 metrin kokoinen huusi. 

Organisaatio Todtin korjaamoparakki keskellä kuvaa vuoden 1952 valokuvassa. Org. Todt (OT) garage in 1952. Kuva/photo: Lauri Alanärä/Lapin maakuntamuseo/The Provincial Museum of Lapland.


Tämä yksi tiilimuuraus jäi jäljelle, kun parakki purettiin. Nyt sekin on raivattu pois. This was the only piece of the garage after it was demolished. Kuva/photo: Kalevi Mikkonen.

Korjaamoparakki (tutkimusraporttikartassa oranssilla merkitty kohde 1) oli olemassa ainakin vielä vuonna 1959 mm. Lapin Tie- ja vesirakennuspiirin käytössä, mutta purettiin ilmeisesti 1960-luvun alussa. Parakista oli jäljellä vain pieni tiilimuuraus pyörätien vieressä, mutta sekin on hävinnyt viemäritöissä vuonna 2017. 

Sodan jälkeen tehty ehjänä säilyneiden parakkien vuokrausanomus. An application to rent those OT barracks after the war. Asiakirja/document: Oulun maakunta-arkisto/The Provincial Archive of Oulu. Kuva/photo: Kalevi Mikkonen.

Tämän lähellä luoteeseen päin Koskikadun varrella oli myös tuholta säilynyt Organisaatio Todtin varastoparakki (tutkimusraporttikartassa kohde 2), joka oli kooltaan 7 x 20 metriä. Tämän parakin tiilien ja betonin kappaleita on vielä löydettävissä alueelta.

Leirialueella tämän parakin ja seuraavan majoitusparakin välillä oli kaiketi pari pientä varastoa tai käymälää sekä ilmeisesti osittain maanalainen sirpalesuoja. Näistä ei ole kuin pieniä pohjia näkyvissä.

Organisaatio Todtin leirisuunnitelmasta. Part of the OT camp area drawing. Asiakirja/document: Rovaniemen kaupunginarkisto/ The Rovaniemi city archive. Kuva ja väritys/photo and markings: Kalevi Mikkonen.

Seuraava isompi rakennus oli Organisaatio Todtin esikunnan upseerien majoitusparakki (oheisessa tutkimusraporttikartassa kohde 6 ja saksalaisten tekemässä osa-aluekartassa sinivihreällä merkitty kohde 2), joka oli kooltaan 8 x 32 metriä. Parakista on jäljellä koillispään nurkassa ollut kiviperustuksella tehty rakennelma, joka on ollut ehkä käymälä tai pieni varasto, kooltaan n. 2 x 3 metriä. Saman rakennuksen lounaispäädyssä on myös jäljellä pieniä betonilohkareiden jäänteitä. Rakennuksen kuisti on ollut kaakon puoleisella sivulla. Sodan jälkeen on rakennuksen vierestä olleesta (luoteen puolella) saksalaisten tekemästä pengerretystä leiritiestä tehty silloiselle Laurosen sahalle vievä tien pätkä. 


Upseerien majoitusparakin jäänteitä. Remains of the officer's barrack. Kuvat/photos: Kalevi Mikkonen.

Organisaatio Todtin tekemästä pengerretystä leiritiestä on vielä olemassa selkeä muutaman kymmenen metrin pituinen jälki. Tie on silloisen asemakaavan mukaisen ns. Vyötien (nyk. Palkisentie) jatke, joka on mennyt kahden rakennuksen välistä koilliseen päin ja kääntynyt n. 70 metrin kohdalla olleen sairaalaparakin kohdalta luoteeseen ja yhtynyt sen jälkeen toiseen leiritiehen (nyk. Kympintie), ja jatkunut tästä kohti koillista koko leirialueen poikki. Tien leveys on ollut n. 3 - 3,5 metriä. Tämä on tutkimusraporttikartassa kohde 7.

Osa OT:n rakentamaa leiritietä on vielä näkyvissä. Part of the OT camp road is still visible. 
Kuva/photo: Kalevi Mikkonen.

Seuraava nykyisen grillikioskin lähellä oleva parakki, josta on melko paljon jäänteitä vielä jäljellä, oli Organisaatio Todtin esikunnan parakki (tutkimusraporttikartassa kohde 8 ja osa-aluekartassa kohde 1). Tässä rakennuksessa on varmaankin ollut OT:n Einsatzt Finnlandin johtajan yleisrintamajohtaja (Generalfrontführer) ja ylirakennusneuvos (Oberbaurath) August Michahellesin ja hänen seuraajansa Fritz Autenriethin toimisto. Toimiston kuvia löytyy SA-kuvista. Rakennus on ollut kaksiosainen. Lounas-koillinen suuntainen pääsiipi on ollut 8 x 50 metrin suuruinen. Tästä osasta on maan päällä näkyvissä luoteen puoleisen seinän tiilistä muurattua sokkelia. Sivuttain oleva kaakko-luode -suuntainen rakennuksen osa on ollut 8 x 22 metriä. Tämän osan lounaan puoleisella sivustalla on ollut kuisti, joka on ollut 3 x 8 metrin suuruinen. Sen sokkeliosa on hyvin vielä näkyvissä, samoin kuin tämän siipiosan muukin sokkeli. Siipiosasta ja sen vierestä löytyy vielä useita betonin kappaleita ja vähän metalliromua.  

Yleisrintamajohtaja (Generalfrontführer) ja ylirakennusneuvos (Oberbaurath) August Michahelles työhuoneessaan. Generalfrontführer August Michahelles in his office. Kuva/photo: SA-kuva.

Michahelles esikunnan parakin ulkopuolella ilmeisesti esikuntaparakin kuistiosan alla. Michahelles outside his office. Kuva/photo: SA-kuva.


OT:n parakkirakennuksia näkyy Michahellesin takana. OT barracks behind Michahelles. Kuva/photo: Kalevi Mikkonen.
OT:n esikuntaparakin jäänteitä on vielä runsaasti näkyvillä. There are lots of remains of the OT staff barrack. Kuvat/photos: Kalevi Mikkonen.

Grillikioskin takana on myös OT:n alueen ulkopuolella olleen parakkirakennuksen paikka. Tästä parakista (tutkimusraporttikartassa kohde 9 ja osa-aluekartassa kohde 3) on kaksi muurattua rakennuskiveä vielä jäljellä. Tämä on ollut AOK:n Heerin eli maavoimien naistyöntekijöiden (Stabshelferin des Heeres) yhden parakin (n. 6 x 12 metriä) paikka. 


AOK:n Heerin naistyöntekijöiden parakin jäännöksiä. Remains of the AOK Heer women workers barrack. 
Kuva/photo: Kalevi Mikkonen.

Pieniä jäänteitä on näkyvissä myös toisesta ilmeisesti AOK:n Heerin naistyöntekijöiden (Stabshelferin des Heeres) yhden parakin (tutkimusraporttikartassa kohde 10, osa-aluekartassa kohde 4), joka oli kooltaan n. 12 x 25 metriä, paikasta. Alueella on kaivannon jälkiä, betonilohkareiden palasia ja hieman metalliromua. Toisen AOK:n Heerin naistyöntekijöiden parakin paikka ja jäänteitä. Remains of another AOK Heer woman workers barrack. Kuvat/photos: Kalevi Mikkonen.

Näiden kahden naistyöntekijöiden parakin ja OT:n alueen länsipuolelta meni saksalaisten Feldweg -nimellä merkitty kärrytie (tutkimusraporttikartassa kohde 12), joka oli vanhan niitty- tai peltoalueen kärrytie, jonka idänpuoleisella reunalla on ollut matala kiviaita. Sen kiviä on vielä paikoin näkyvissä. Tie oli vielä 1970-luvun alussa olemassa, mutta nykyään se on jäänyt talojen ja pihojen alle ja loppuosastaan täysin metsittynyt tai kasvanut umpeen. Tie oli aikoinaan noin kolmisen metriä leveä hiekkatie, jota saksalaiset myös käyttivät. Lapsena kuljin tuota tietä lukemattomia kertoja. Myös aikanaan viistosti kohti Kulkurinpolun alkupäätä kohti menneen niitty- tai peltoalueen länsipuolen reunalla oli myös kiviaita. Siitäkin on vielä pikku pätkä näkyvissä metsikössä. Tällä pitkällä yksityisten omistuksissa olleella alueella oli myös suomalaisia rakennuksia sekä sota-aikana että sen jälkeen. Ne on kaikki purettu viimeistään 1970-luvulla. 

Tässä 13.9.1945 otetussa ilmakuvan suurennoksessa näkyy vasemmalla tuo mainittu niitty- ja peltoalue kiilana ja sen oikeassa reunassa oleva kärrypolku (Feldweg) sekä OT:n tuhottu alue. In this aerial photo that was taken 13.9.1945 you can see the meadow or field area (on the left) and the ride on it's right side and also the destroyed OT area. Kuva/photo: Lapin maakuntamuseo/The Provincial Museum of Lapland.

Niitty/peltoalueen länsipuolen kiviaidan jäännöksiä. The remains of the stone fence. Kuva/photo: Kalevi Mikkonen.


_____________

Lähteet/Sources: 

Lapin lääninhallituksen arkisto. Hs:6. Saksalaisilta jääneitä parakkeja koskevat asiakirjat 1945. Oulun maakunta-arkisto. The Provincial Archive of Oulu.

Lapin maakuntamuseo. Bildplanskizze 1:5000 (Rovaniemi): Sonderluftbildabteilung des R.L.M. (Sobia) Sept. 1941./Aerial photo from Sep. 1941. The Provincial Museum of Lapland.

Lapin maakuntamuseo. Ilmakuva Rovaniemen alueesta 13.9.1945. /Aerial photo 13.9.1945. The Provincial Museum of Lapland.

Omat kenttätutkimukset/my own field research.

Rovaniemen kauppala. Saksalaiskartat. Saksalaisten rakennuslupa-anomukset/vuokrasopimukset vuosilta 1941 - 1944. Rovaniemen kaupungin arkisto. /The Rovaniemi city archive.

______________ English summary: Some remains of the Organisation Todt camp area and surrounding area in a park facing Koskikatu in Rovaniemi 


The Organisation Todt (OT) arrived to Finnish Lapland in 1941. Its administrative headquarters were in Rovaniemi in the OT Lager Rovaniemi area between present-day Koskikatu and Ounasjoentie. The head of the OT in Finland (Einsatz Finnland) was Generalfrontführer and Oberbaurath August Michahelles until 1944. His successor was Baurath Fritz Autenrieth. 

There are still some ruins in the little park facing Koskikatu and the present-day fire station. A couple of OT barracks survived the destruction in autumn 1944, but they have been demolished in the 50’s and early 60’s. The biggest surviving ruin still visible is the plinth of the OT HQ barrack. There are also some bricks, small blocks of concrete and metal remains in this area. Outside the OT area there are also remains of two barracks of the AOK (Armeeoberkommando) Stabs-helferin des Heeres. 

Between the HQ and lodging barracks of the officers of OT there is still visible a little bit of the enbankment camp road which was made by the OT. There was also an old ride in the western side of the OT area. It was still visible in 70’s, but there is not a trace of it any more. The Germans used it and they called it Feldweg. This road went in the border area of that time Finnish meadow or field area. There are some remains of the stone fence of that area even now.